Ruokinnan suunnitelmallisuudella lisää litroja tankkiin

Ruokinnanohjauksen paketeilla saatte tilallenne perusteellista ja jo tuttuakin ruokinnanohjausta lisäämään tilan tuottoeuroja. Tämän lisäksi 2014 uutuutena on tulossa kolme erilaista PLUS-pakettia erikoistuvaan ruokinnanohjaukseen.

Ruokinnanohjauksella saadaan hyödynnettyä karjanne koko tuotospotentiaali. Analysoimalla rehut ja seuraamalla lehmien tuotoksia sekä kuntoa voidaan puuttua tehokkaasti ruokinnan muutostarpeisiin. Vertailemalla sopivat ostorehut juuri teidän tarpeisiinne voitte tehdä parhaat rehuostokset. Jokaiseen ruokintapakettiin kuuluu asiantuntijan käynti navetassa, ja näin saadaan ulkopuolisen näkemystä siihen, millä mallilla asiat navetassa oikein ovatkaan.

Uudet ruokinnanohjaus PLUS-paketit ovat Tuotto PLUS seostilalle, Tuotto Plus AMS-tilalle ja KasvuPlus investoinnin käyttöönottovaiheeseen.

  • Seosrehuruokinnan etujen hyödyntäminen vaatii tiivistä ruokinnan ja rehujen seuraamista ja reagointia niiden vaihteluihin. Tämä edellyttää useita suunnitelmia eri rehuille ja eri eläinryhmille, jolloin ratkaisuna on Tuotto Plus seosrehutilalle.
  • Robottilypsyssä ruokinnan on toimittava rehuissa tapahtuvista muutoksista huolimatta, jotta lehmät lypsävät ja liikkuminen robotilla säilyy kohdillaan. Tämän vuoksi ruokinnan seurannan on oltava säännöllistä ja sen perusteella tehtävät muutokset ruokintaan ovat onnistumisen edellytys. Lypsyrobottiruokinnassa vastaus haasteisiin on Tuotto Plus -palvelu AMS-tilalle.
  • Investoinnin käyttöönotto edellyttää erittäin tiivistä yhteydenpitoa ja etenkin navettakäyntejä. Tällöin huomataan heti alkuun mahdolliset ”valuviat” olosuhteissa, tekniikan toimivuus ja etenkin uuden ja laajemman navetan täyttyminen. Jotta maidosta saadaan tuloja, on parsipaikat saatava täyteen ja niillä olevat lehmät lypsämään hyvin, mikä edellyttää ruokinnan seurantaa ja päivitystä. Ulkopuolinen silmä ja sparraaja auttaa tilan väkeä hyppäämään uusiin saappaisiin, eli hoitamaan ja johtamaan tilaa isomman tilan mukaisesti eikä jäämään entisiin rutiineihin uusissa ympyröissä. Ratkaisuna Ruokinnan ohjaus Kasvu Plus -palvelu!

Tiedustelkaa lisää ProAgria Etelä-Pohjanmaan kotieläinagrologeilta ja kotieläinasiantuntijoilta  ja selvittäkää, olisiko joku näistä paketeista tai kenties joku muu vaihtoehto teidän tarpeisiinne se oikea.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut