Onnistunut sukupolvenvaihdos

Kyseinen kausi on ilmoitettu olevan viimeinen tätä lajia Suomessa. Ehdot ovat muuttuneet merkittävästi, ikärajat nousseet ja vaatimukset tiukentuneet erityisesti kannattavuuden osalta.

Luopumistuen voivat saada maatilan omistaja ja hänen aviopuolisonsa, jotka lopettavat maatalouden harjoittamisen sekä metsätalouden hankintatyöt. MYEL-vakuutettu avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon. Luopumistukeen ovat oikeutettuja myös maatalousyrittäjän leski, jolla on avio-oikeus maatilaan sekä maatalousyhtymän sisarusosakas. Lisäksi yhtiömuotoista maataloustoimintaa harjoittaville voidaan myöntää luopumistuki sukupolvenvaihdosluovutuksen perusteella.

Luovutettaessa lähisukulaiselle sukupolvenvaihdos- tai sen kaltaisessa lisämaaluovutuksessa, jossa kaikki tilan pellot luovutetaan, luopumistuen voi saada 59-vuotiaana. Viljelijän luovuttaessa tilansa sukupolvenvaihdoksella vieraalle, hänen pitää olla 60 vuotias. Luopumistuen voi saada myös uinuvana enintään viisi vuotta ennen ikärajan täyttymistä.

Luopujan on pitänyt harjoittaa maataloutta ennen luopumista viimeiset 10 vuotta sekä olla MYEL-vakuutettu vähintään viimeiset viisi vuotta välittömästi ennen luopumista. Edellytys MYEL-vakuuttamisesta koskee myös osatyökyvyttömyyseläkettä saavaa luopujaa.

Luopuja voi jatkaa ansiotyötä. Muut tulot ja yrittäjätoiminta eivät estä luopumistuen saamista. Tuen maksaminen alkaa kuitenkin vasta, kun ansiotulot jäävät alle ansiotulorajan. Vuonna 2015 tuloraja on 713,68 euroa kuukaudessa.

Sukupolvenvaihdoksessa peltojen ja tuotantorakennusten omistuksen pitää siirtyä jatkajalle. Jatkajia voi olla enintään kaksi puolisoineen. MYEL-vakuutettu avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon. Jos maatila luovutetaan puolisoille yhdessä viljeltäväksi, riittää, että toinen puolisoista täyttää ehdot. Toinen puolisoista sitoutuu pitämään tilan jakamattomana.

Jatkajan on oltava luopumishetkellä alle 40-vuotias ja hänellä pitää olla tuotantosuuntaan soveltuva koulutus sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta maataloudesta. Koulutuksen hankkimiseen on kaksi vuotta aikaa spv:n jälkeen.

Jatkajan muut tulot eivät luopumishetkellä saa ylittää 60 000 euroa vuodessa. Puolison tulot eivät vaikuta tulorajaan.

Luovutuksensaaja sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, kuitenkin, vähintään viisi vuotta.

Sukupolvenvaihdoksessa jatkaja ei saa olla aloittanut tilanpitoa jollain muulla tilalla aikaisemmin. Luopumistuen voi kylläkin saada myymällä tilan kaikki pellot lisämaaksi sukupolvenvaihdoksen kaltaisella luovutuksella lähisukulaiselle, joka on aloittanut tilanpidon aiemmin ja hänelle on myönnetty aloitustuki.

Sukupolvenvaihdoksessa maatilan tulee olla taloudellisesti elinkelpoinen. Laskelmalla on osoitettava tilalta saatavan yrittäjätuloa vähintään 15 000 euroa, kun poistot ovat vähintään 5 000 euroa. Kahden jatkajan tapauksessa kummaltakin edellytetään yrittäjätulon saavuttamista. Puolisot katsotaan yhdeksi jatkajaksi.

Sukupolvenvaihdos on mahdollinen myös yhtiömuotoisella maatilalla. Edellytyksenä on luopujien MYEL-vakuutus.

Sukupolvenvaihdoksessa jatkajalla on mahdollisuus hakea aloitustukea ELY -keskuksen kautta.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.