Nurmipaketit rehuntuotannon kehittämiseen

Säilörehu on maitotilan tärkein rehu, jonka tuottamiseen, korjuuseen ja säilöntään kannattaa panostaa. Hyvä sato alentaa tuotantokustannuksia ja järkevillä laji- ja lajikevalinnoilla sekä viljelytoimenpiteillä on mahdollista päästä huipputuloksiin.
 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa kolmea eritasoista palvelukokonaisuutta työkaluksi nurmiviljelyn suunnitelmalliseen kehittämiseen. Nämä nurmipaketit ovat NurmiKasvu, NurmiTuotto ja NurmiToiminta. Paketit eroavat toisistaan laajuuden osalta tarjoten sopivan ratkaisun tilalle kuin tilalle – niin laajentavalle kuin nykyisellä tuotannollaan jatkavalle. Luonnollisesti nurmipaketti sopii myös luomutilalle.
 
ProAgrian rehuntuotantopaketti kattaa palvelut niin suunnittelun, seurannan kuin tulosten arvioinnin osalta. Tiiviisti kotieläintuotantoon yhdistyvä rehuntuotantopaketti on monipuolinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tuotannon kehittäminen ja maitotilan kannattavuuden parantaminen.
 

Yhteistyötä

 
Nurmipaketin myötä saat tilasi käyttöön ProAgrian asiantuntijoiden laajan tietotaidon.
 • Nurmipaketit auttavat löytämään ratkaisuja tuotantokustannusten alentamiseen ja tuotannon kannattavuuden parantamiseen.
 • Nurmipaketeissa kiinnitetään huomiota peltojen tuottokyvyn tuntemiseen.
 • Viljelysuunnittelu perustuu tilan toteutuneisiin tuloksiin ja suunnittelussa huomioidaan tilakohtaiset tavoitteet.

Tavoitteet liittyvät useimmin sadon määrän ja laadun parantamiseen, mutta painopiste voi olla myös

 • tuotannon taloudessa
 • tuotannon tehokkuudessa, tai
 • jossain muussa nurmirehuntuotantoon liittyvässä asiassa.  
 
Tarkoituksena on, että viljelysuunnittelu ei jää pelkästään viranomaisvaatimusten täyttämisen tasolle. Nurmipaketeissa viljelytoimenpiteet suunnitellaankin tilan kanssa sovittavien tavoitteiden ja aikaisemmin saavutettujen tulosten pohjalta. Paketin toteutuksessa hyödynnetään useamman henkilön osaamista ja yhteistyötä tehdään myös kotieläinneuvojan kanssa. 
 

Suunnitelmat tarkentuvat

 
Viljelysuunnitteluun kuuluu tavoitteiden mukainen tuotantotarvikkeiden käytön suunnittelu.  
 
Lannoituksen lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon
 • rehujen tarve
 • käytettävät kasvilajit ja lajikkeet sekä
 • kasvinsuojeluaineet ja -menetelmät.

Tuotantopanosten käyttöä suunniteltaessa huomioidaan myös niiden käytön oikea ajoitus ja kohdentaminen sekä karjanlannan ravinteiden tehokas hyödyntäminen. 

Erittäin tärkeää on, että viljelysuunnittelu ei jää vain pöydän ääressä laadittavaksi tulosteeksi. Syksyllä tai talvella etukäteen laadittu viljelysuunnitelma tarkennetaan myöhemmin keväällä tai kesällä kasvustokäynnillä tehtävien havaintojen pohjalta. Kasvustokäynneillä arvioidaan laajasti tilan viljelyolosuhteita, peltojen kasvukuntoa ja viljelytoimenpiteiden onnistumista. Nurmipaketteihin kuuluu aina kasvustokäynti tilan pelloilla vähintään kerran kasvukauden aikana. 
 
Oleellinen osa nurmikokonaisuutta on myös tiivis yhteydenpito tilan ja neuvojan välillä. Vaikka paketteihin kuuluvia palveluita tehdään osittain toimistotyönä, neuvoja on kuitenkin tilan tukena viljelyasioissa aina tarvittaessa.  Nurmipaketit antavat viljelijälle myös hyvän lähtökohdan oman osaamisen kasvattamiseen!
 
Nurmipaketeista voit kysyä lisää omalta neuvojaltasi tai ProAgria Etelä-Pohjanmaan nurmiviljelyyn erikoistuneilta kasvintuotantoagrologeilta.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut