Maatilarakentamisen työturvallisuus -opas


Luonnonvarakeskus (Luke) on yhdessä ProAgrian kanssa tuottanut tietoa maatalouden rakennustöiden turvallisuuden parantamiseksi. Aiemmin ilmestyneen esitemateriaalin lisäksi käytettävissä on nyt uusi Maatilarakentamisen työturvallisuus -opas.

Maatiloilla rakennetaan entistä isompia tuotantorakennuksia ja niiden toteuttamiseen osallistuu erilaisia tahoja, yrityksiä, työkuntia ja talkoolaisia. Turvallisuusasioista sopiminen on osa rakennushankkeen sopimustekniikkaa, ja se voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla urakkamuodoista riippuen.

Viimekädessä turvallisuuteen liittyvät vastuut ovat aina rakennushankkeeseen ryhtyvällä, mutta hän voi jakaa vastuuta turvallisuuskoordinaattorin ja vastaavan työnjohtajan kanssa.

Maatilarakentamisen työturvallisuus -opas

Luken ja ProAgrian laatimassa Maatilarakentamisen työturvallisuus -oppaassa esitellään lainsäädännön sisältämiä vaatimuksia turvallisuushenkilöstöstä ja -asiakirjoista. Lisäksi oppaassa on kuvallisia esimerkkejä maatilan rakennustyömaan hyvistä turvallisuuskäytännöistä, jotka koskevat henkilösuojaimia, telinetyöskentelyä, rakenteellista suojausta sekä palo- ja sähköturvallisuutta.

Opas on tuotettu Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen ammattimaisuutta edistämällä -projektissa (RaTuKe II). Projektissa on aiemmin tuotettu myös suomen sekä ruotsin-, viron- ja englanninkieliset ohjeet työntekijöille maatilarakentamisen erityispiirteistä.

Opas on ladattavissa alta.

Täältä löydät muuta asiaan liittyvää materiaalia: http://www.luke.fi/uutinen/maatilarakentaminen/

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Investoivan tilan tukitiimi

    Osaajien yhteistyöllä varmistat, että kaikki näkökulmat on otettu huomioon investoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.