Kohti järkevää ruokinnan suunnittelua

Kohti järkevää ruokinnan suunnittelua

 
Takana on mielenkiintoinen ja vaihteleva satokausi. Kesän sääolosuhteet aiheuttivat paikoin isoja haasteita sadonkorjuulle. Siitä johtuen karjalle syötettävien rehujen laatu saattaa vaihdella huomattavasti, sekä laadullisesti että määrällisesti. Ostorehujen hinnat ovat korkealla, mikä aiheuttaa haastetta löytää taloudellisesti kannattava 
ruokintavaihtoehto.
 
Järkevä ruokinnan suunnittelu perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon käytettävistä rehuista. Tavoitteena on ruokkia eläimet niin, että tilan omat rehut ja ostorehut käytetään mahdollisimman tuottavasti karjalle. Nyt jos koskaan kannattaa teettää rehuanalyysejä ja tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelmia siitä, miten karja ruokitaan. Kotoisista rehuista kannattaa ottaa maksimihyöty irti.
 

KarjaKompassi

 
ProAgrian Karjakompassi -ohjelman avulla pystytään vertailemaan karjan eri rehustusvaihtoehtojen tuotantovaikutusta ja etsimään taloudellisin vaihtoehto tilakohtaisesti. KarjaKompassi-ohjelma käyttää lähtötietoina suunnitelmissa oman karjan tuotos- ja terveystietoja sekä omien rehujen laatua ja määrää, jolloin voidaan saada karjan tuotantopotentiaali maksimikäyttöön. KarjaKompassi ruokinnan suunnittelu tuntee rehujen tuotosvaikutukset ja hinnat.
 
Kokonaisvaltainen ruokinnansuunnittelu alkaa siitä, että asetetaan tavoitteet toiminnalle; esim. halutaanko paras mahdollinen taloudellinen tulos, pyritäänkö mahdollisimman pieneen väkirehuprosenttiin,  miten säilörehu saadaan riittämän vai halutaanko mahdollisimman paljon maitoa hinnalla millä hyvänsä…
 
Onnistuneen ruokintasuunnitelman aikaansaamiseksi tehdään ensin rehunkulutuksen päivälaskelman avulla selvitys ruokinnan lähtötilanteesta. Ostorehujen tilakohtaiset hinnat on myös hyvä olla tiedossa suunnitelmaa tehdessä. Ja itsestään selvää on, että ilman kotoisten rehujen tilakohtaisia rehuanalyysejä ei voida päästä hyvään lopputulokseen ruokinnan suunnittelussa. Kun tilan kaikista rehuista on analyysit ja varastoarviot, niin voidaan miettiä jo etukäteen mille eläinryhmille mikin rehuerä syötetään, riittävätkö rehut ja paljonko tarvitaan ostorehuja vuoden aikana. 
 

Onnistuneen ruokinnan resepti

 
Ruokintasuunnitelmassa pitää muistaa huomioida tilan kaikki eläinryhmät. Vasikoiden, hiehojen ja sonnien ruokinnan suunnittelu on aivan yhtä tärkeää kuin lypsylehmienkin.
 
Onnistunut ruokinta edellyttää hyvää suunnittelua ja huolellista toteutusta, mutta myös jatkuvaa seurantaa. Ruokinnan onnistumisen seurannassa ovat hyvänä apuna tuotosseurannasta saatavat eri tulosteet ja KarjaKompassin päivälaskelma, jota voi tehdä yhdessä ProAgrian neuvojan kanssa. Ruokintasuunnitelma pitää päivittää aina, kun rehuerä muuttuu. 
 
ProAgrian kotieläinagrologit auttavat ruokintaan liittyvissä asioissa ja heiltä voit kysyä myös moottorikairaa käyttöösi rehunäytteiden ottoa varten. Yhteinen tavoite on saada tiloille enemmän tuottoa ruokinnalla.

Jaa

Referenssit

  • Haasteiden kanssa osaaminen kehittyy

    Tiina ja Aki Mykkälä haluavat sekä itselleen että karjalleen iloa ja onnistumisen tunnetta arkeen. Siinä on onnistuttu haasteellisen vuoden

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut