Tukineuvontapalvelut Etelä-Pohjanmaalla

Eläinten hyvinvointituki

Nauta- ja sikatilat voivat hakea eläinten hyvinvoinnin tukea. Tila sitoutuu noudattamaan tuen ehtoja viisi vuotta. Tuen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin edistämisen kautta lisäksi parantaa tuotteiden laatua ja tuotannon taloudellista tulosta.
 
Tilalla voidaan valinnan mukaan noudattaa vain tuen perusehtoja tai valita lisäksi enintään kaksi lisäehtoa. Perusehdoissa keskeistä on karjan terveyden ja tuotantotilojen toimintojen turvaaminen. Viljelijä tekee eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimuksen, joka takaa tilan eläinten terveyden seurannan.
 
Perusehdot:
 • terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa
 • terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuoltosuunnitelma
 • tautisuojaus
 • eläinten ruokintaan ja hoitoon liittyvät ehdot
 • toimintahäiriöihin varautuminen
 
Lisäehdot:
 • palontorjunta– ja pelastussuunnitelma
 
Nautatilat:
 • vasikoiden pito –olosuhteisen parantaminen
 • kytkettyjen eläinten liikkumismahdollisuuksien parantaminen
 • vähintään 6 kk ikäisten nautojen pito –olosuhteiden parantaminen
 • nautojen laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu talviaikana
 • nautojen sairas–, hoito– ja poikimakarsinat
 
Sikatilat:
 • joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus ja jaloittelu
 • emakoiden ja ensikoiden tiineytys
 • tiineytettyjen sikojen tila– ja makuupaikkavaatimukset
 • emakoiden vapaa porsiminen
 • sikojen sairaskarsinat
 • sikojen karsinaolosuhteiden parantaminen
 
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut