10 kohtaa terveen perunan tuottamiseksi

1.   Varmista siemenperunan hyvä laatu.

 • Käytä ainoastaan sertifioitua tai siitä kerran omalla tilalla lisättyä siemenperunaa.                                     

 • Tarkista, että tilaamasi siemenerä vastaa odotuksiasi ja tilausta.

 • Ulkomaisen siemenperunan käytössä on aina suurempi kasvinterveydellinen riski kuin kotimaisessa siemenperunassa.

 •  TOS-peruna tulee tuottaa siemenperunan viljelyteknisten vaatimusten mukaisesti, sen laadun varmistus on viljelijän omissa käsissä.

2.   Noudata viljelykiertoa kasvintuhoojariskin vähentämiseksi ja maan hyvän kasvukunnon turvaamiseksi.

3.   Huolehdi perunan idätyksestä, se varmistaa hyvän kasvuun lähdön ja vähentää tautien riskiä.

 • Pitkittynyt idätysaika tai väärät idätysolosuhteet voivat pilata hyvänkin siemenperunan.

4.   Turvaa hyvät kasvuolot. Asianmukainen viljelytekniikka ja tasapainoinen lannoitus varmistavat sadon määrän ja laadun.

5.   Havainnoi ja ennakoi kasvintuhoojien riski viljelytekniikassa. Tarpeenmukainen kasvinsuojelu turvaa terveen perunasadon ja varmistaa käyttötarkoituksen mukaisen laadun.

 • Peittaus.

 • Kasvukauden aikaiset torjuntatoimet ja multaus.

 • Varsiston hävitys tarvittaessa, kun kasvusto on riittävän tuleentunut ja kuori kiinnittynyt mukulaan.

6.   Kiinnitä huomiota nostoon. Hellävarainen nosto varmistaa, että sato saadaan hyvälaatuisena varastoon ja tautien
       leviämisriski varastossa pienenee. Varmista sadon riittävä tuleentuminen nostoa ajatellen testaamalla kuoren
       kiinnittyminen peukalotestillä.

7.   Arvioi sadon laatua. Lajittelu laadun mukaan. Toimitusjärjestys varastolta on suunniteltava siten, että heikoimmin pitkään varastointiin soveltuvat erät myydään ensin tai niitä ei viedä varastoon ollenkaan.

 • Eri perunaerät ja -lajikkeet varastoidaan erillään, jotta mahdollisten ongelmien ilmaantuessa voi vahingon etenemisen rajoittaa varastokaudella.

 • Omaksi siemeneksi käytettävä TOS-peruna on hyvä varastoida omissa osastoissaan.

8.   Varastoi oikein. Hyvät varastointiolosuhteet kosteuden ja lämpötilan säätöineen estävät varastotautien lisääntymisen ja pitävät perunan hyvälaatuisena käyttötarkoitukseen asti.

 • Kolhiintunut sato viilennetään hitaasti.

 • Tyvimätäriskiä osoittava sato viilennetään nopeasti.

9.   Huolehdi puhtaudesta. Tuotannon hyvä hygienia ehkäisee tautien leviämisen.

 • Puhdista koneet ja laitteet siirryttäessä lohkolta toiselle tai käsiteltäessä uusia perunaeriä.

 • Puhdista varasto ja laatikot aina ennen uuden varastokauden alkua.

 • Huolehdi myös, etteivät tilalla asioivat toimijat tai kuljetuskalustot levitä epäpuhtauksia multa-aineksen mukana.

 • Huomioi kasvintuhoojien leviämisriskin mahdollisuus, jos tilalle tuodaan perunaa ulkopuolelta. 

10.  Huolehdi asianmukaisesta jätteiden käsittelystä niin, etteivät taudit ja tuholaiset leviä perunan viljelyalueille.

Lue lisää Terve peruna -julkaisusta.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.