Digiluomu -hanke

Digiluomu hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläpohjalaista luomutuotantoa, helpottamalla luomutuotantoon siirtymistä, säilyttää nykyiset kotieläintilat luomussa ja
parantaa viljelijöiden jaksamista. Keinona on luomutuotannon jäljitettävyyden ja dokumentoinnin helpottaminen digitalisaation keinoin. 
 
Tässä hankkeessa mallinnetaan digitaalista luomukansiota luomutiloille. Pyrkimyksenä on tilakokonaisuuden hallinnan ja
johtamisen parantuminen ja luomutarkastusdokumenttien hyödyntäminen siinä.
 
Hanketta pilotoidaan luomutiloilla, mutta hankkeessa testattuja dokumentaatiovälineitä voidaan käyttää myös tavanomaisilla tiloilla. Hankkeeseen otetaan mukaan 6-8 luomutilaa eri
tuotantosuunnista.
 
Digiluomu -hanketta toteuttaa ja hallinnoin ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-30.6.2019.
 

Digiluomu -hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut