AgriSpin *päättynyt

AgriSpin-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään parempia tapoja edistää ja tukea maaseudun innovaatioita ja niiden saattamista loppuun. Hankkeessa pyritään löytämään vastauksia siihen, miksi jokin innovaatio etenee tai mitkä asiat pysäyttävät innovaation etenemisen.

Tarkoituksena on oppia toisilta projektin toimijoilta ja löytää toimivia tapoja yhdessä.  AgriSpin-projektin huomio kiinnittyy innovaatioiden katvealueisiin, eli niihin osa-alueisiin, joiden ei ajatella olevan innovaation kannalta kriittisiä, mutta jotka voivat kaataa koko projektin.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on mukana AgriSpin-hankkeessa. Hankkeessa on mukana 15 yhteistyökumppania ympäri euroopan, 12 maasta. Mukana olevat tahot ovat yhteydessä uusien innovaatioiden tukemisessa maatalousalalla. Mukana on tutkijoita, neuvojia ja asiantuntijoita.

AgriSpin-ryhmä on vieraillut ympäri Eurooppaa tutustuen eri innovaatiokohteisiin. Suomessa vieraillessa ryhmä on tutustunut kohteisiin, joissa innovaation keskiössä on viljelijä, joka on kehittänyt teknologiaa yhteistyössä yritysten ja ProAgrian kanssa.

AgriSpin-hanke toteutetaan ajalla 1.3.2015 – 31.8.2017 ja se on osa EU:n Horisontti 2020 – tutkimusohjelmaa. Hankkeen virallisilta verkkosivuilta osoitteesta Agrispin.eu löytyy lisätietoa projektista. Sivuille on esimerkiksi koottu tuloksia parhaista käytännöistä edistää maatalouteen liittyviä innovaatioita.

Yhtenä ryhmän vierailukohteena toimi Keisalan tila Alavudella. Tilalle oli päätetty rakentaa uusi navetta ja tilalla päädyttiin käyttämään apuna asiantuntijapalveluita ProAgrialta. Navetan rakentamista varten ProAgria tarjosi investoinnin avuksi tukitiimin, johon kuului joukko asiantuntijoita suunnittelun, talouden ja rakentamisen alalta. Monipuolisen asiantuntijajoukon hyödyntäminen projektissa osoittautui joustavaksi ja hyväksi ratkaisuksi, sillä asiantuntijoiden avulla kaikkia investoinnin osa-alueita pystyttiin kartoittamaan kattavasti. Rakennusvaihe eteni nopeasti, sillä suunnitelmat oli tehty laajasti ja hyvin. 

 

Tutustu hankkeen toimintaan ja tuloksiin:
Case -Keisalan navetanrakennusprojekti
www.agrispin.eu
YouTube
@agriSpin

 


Materiaalit

Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut