Voimajohtoalueistako uusia perinnebiotooppeja?

27.04.2018

Perinnebiotoopeilla viihtyneet lajit alkavat olla uhanalaisia ja niille tarvitaan korvaavia elinympäristöjä. Johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita sekä elävöittää maisemaa. Fingridin tuki perinneympäristöjen hoidolle on tarkoitettu alueille, jotka ovat maisemallisesti ja luonnon kannalta arvokkaita perinneympäristöjä ja sijaitsevat Fingridin voimajohtoalueella. Tukea voi hakea ympäri vuoden. Tuen määrä on 300 € hehtaarilta kolmivuotisen tukikauden aikana.

Voimajohtoalueet, joille voit hakea Fingridin hoitotukea:

  • Niitty- ja heinäkasvillisuuden osuus on metsänpohjaa suurempi
  • Ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja tai potentiaalista virkistyskäyttöä
  • Alue sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla
  • Alueelta löytyy monimuotoisuutta kuvaavia ominaispiirteitä esim. katajia, vanhaa laidunmaata, paahteisia kallioita tai lämpimiä, avoimia rinteitä, monimuotoista niittylajistoa, harvinaista kasvi- tai hyönteislajistoa

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.