Viljasatoa lähellä normaalia

08.11.2019

Kasvukausi 2019 oli erittäin vaihteleva sääolojen suhteen Etelä-Pohjanmaalla. Toisaalla kasvustot kituivat kuivuudessa ja olivat tuholaisten armoilla, kun taas toisaalla sadetta kertyi riittävästi hyvän ja laadukkaan sadon tuottamiseksi. Parhaiten haasteellisissa kasvuoloissa pärjäsivät syysviljoista ruis ja vehnä. Viime vuoden huippusadot rehuherneellä jäivät paikoin haaveeksi pahiten kuivuudesta kärsineillä alueilla.

Viljasato lähellä normaalia

Alustavien satoarvioiden mukaan tämän vuoden viljasato on lähellä normaalia satokautta, n. 3,6 miljardia kiloa. Kotimaisten viljankäyttäjien varastot ovat paikoin täyttyneet ohrasta ja viljojen ulkomaanviennissä ei ole näköpiirissä merkittävää kasvua edellisestä vuodesta. Viljojen hintataso on n. 30% matalampi kuin vuosi sitten, mikä on heijastunut alustaviin kannattavuuslukuihin kauralla ja rehuherneellä. Myös luomukauran hinta on ollut laskusuunnassa. Tällä 136€ tonnihinnalla nettovoittoon hehtaaria kohden rehukauralla päästäkseen vaaditaan n. 6000kg hehtaarisato. Tällöin kaikki muuttuvat ja kiinteät kustannukset tulisivat katettua ja omalle sijoitetulle pääomalle saataisiin korkoa. Herneellä vastaava kannattava satotaso on 190€ tonnihinnalla n. 3000kg/ha.

Sopimustuotanto korostuu

Sopimustuotannon ja hintasopimusten merkitys viljakaupassa korostuu, ja tulee korostumaan tulevaisuudessa markkinariskien lisääntyessä. Kotimaisen valkuaisrehun tuotantoa tulisi kasvattaa, ja valkuaiskasvua pelloilla tarvitaankin tyydyttämään kotimaista valkuaistarvetta teollisuudessa. Rehuherneen viljelyala nousikin Luken tilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla 1000 hehtaarista 1900 hehtaariin tälle kasvukaudelle, härkäpavun ala taas laski 600 hehtaariin. Kauran viljelyala kasvoi hieman alueellamme, 44500 hehtaariin. Härkäpavun viljelyinnostusta toivottavasti lisäävät uudet haitta-aineettomat lajikkeet, joita on tulossa lähivuosina markkinoille.

Hyödynnä Neuvo-rahaa

Tuotantokustannuksia voidaan tilakohtaisesti selvittää Neuvo2020-rahoituksella. Tuotantokustannuslaskuri auttaa myös sadon markkinoinnissa ja myynnin ajoittamisessa, kun tiedetään, millä hinnalla sato kannattaisi myydä viljelykustannusten kattamiseksi. Ollaan yhteyksissä!

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Monipuolisuutta viljelykiertoon-hankkeessa pureudutaan kauran, herneen ja härkäpavun viljelyn kehittämiseen ja näiden kasvien kannattavaan tuottamiseen. Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana myös taloustietojen kerääminen tiloilta hyvien viljelykäytäntöjen löytämiseksi hankekasveille.

Kirjoitus on osa Monipuolisuutta viljelykiertoon-hanketta.

 

KUN MENNYT KASKUKAUSI ON VIELÄ MIELESSÄ, PANOSTA JO VILJELYSUUNNITTELUUN

ProAgrian asiantuntijan tekemän viljelysuunnitelman avulla saat:

  • oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
  • tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille, lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
  • määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten hankintaa varten
  • asiantuntijan näkemyksen viljelyysi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.