Vain hyväkuntoinen pelto tuottaa

23.07.2018

Viljelysmaan multavuuden vähentyminen näkyy pellon heikentyneenä kasvukuntona.  Sateisena kesänä pelto läpäisee vettä liian hitaasti ja kasvusto kärsii märkyydestä.  Kuivana kesänä alhainen multavuus heikentää maan veden varastointikykyä ja kasvusto kärsii veden puutteesta.   Kun maatilojen koko kasvaa niin myös traktoreiden ja korjuukoneiden tehot sekä akselipainot kasvavat.  Pellon kasvukuntoa uhkaavaa maan tiivistymistä voidaan selvittää lapiolla ja penetrometrillä.  Lapiolla tehtävä analyysi on jokaisen viljelijän helpoin tapa selvittää maankuntoa.  Maan mururakenne, maan rakenne, maan tiiviys, jankko, olkien hajoamisnopeus, veden läpäisynopeus,  asvien juuret sekä lierojen määrä kertovat maasta paljon. 

Penetrometri apuna

Lapioanalyysiä näppärämpi laite maan tiivistymien selvittämiseen on penetrometri.   Laite mittaa maan tiiviyttä.  Pellon tiiveys kertoo paljon maan kasvukunnosta.  Yksinkertaistettuna liian tiivis maa heikentää kasvien kasvua ja sadon muodostusta.  Muokkauskerroksen alapuolinen tiivis kerros jankko heikentää maan vesitaloutta.  Sateen jälkeen pelto kuivaa hitaasti ja poudalla tiivis jankko estää kasvien juurten kasvua ja veden saantia.    

Paras aika pellon kasvukunnon määrittämiseen on loppukesä ja alkusyksy.   Pellon kasvukunnon määrittäminen perustuu lohkolla tehtyihin havaintoihin.  Määritystuloksen ja neuvot tilanteen korjaamiseksi saa heti pellolla.  Aikaa peltojen kasvukunnon arviointiin menee noin viistoista minuuttia lohkoa kohden.   

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.