Syysilmoituksen aika on nyt

25.09.2020

Ympäristökorvauksen syysilmoitus aukeni Vipu-palvelussa keskiviikkona 23.9. ja ilmoitus tulee palauttaa 30.10.2020 mennessä (Huom., ei lokakuun viimeinen päivä vaan perjantaina 30.10.). Syysilmoituksella ilmoitetaan peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpide ja lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen. Alla olevien otsikoiden alle on kerätty kustakin ilmoitettavasta asiasta tärkeimmät muistettavat asiat, jotka toimenpiteisiin kuuluvien kannattaa huomioida ilmoitusta tehdessään. 

 

Pellon talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpide
Toimenpiteeseen sitoutuneella tilalla on oltava talviakana kasvipeitteistä alaa vähintään 20% sitoumusalasta. Korvausporrastustasot menevät kohdentamisalueesta riippuen 20% välein 60 % tai 80%:iin saakka. Korkeammalta kasvipeitteisyydeltä maksetaan suurempaa korvausta. Kasvipeitteisyys lohkolla tulee säilyttää kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen saakka paikkakuntakohtaisesti, vaikka lohkon hallinta vaihtuisikin aikaisemmin. Toimenpiteeseen kelpaavat ja kelpaamattomat kasvitiedot löytyvät täältä. Kasvipeitteisyyden laskennassa huomioidaan myös kevennetyllä muokkauksella yhteen kertaan muokattu ala, joskin sitä saa olla korkeintaan 20%. Huomioi, että kaikki kasvit eivät käy kevennetyn muokkauksen alaan.

 

Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Sitoumuksen tehnyt tila voi ilmoittaa sijoitetun lietelannan tai orgaanisen aineksen levityspinta-alan (ha) ja määrän (kuutio/ha). Lietelannan sijoituksen ehtona on vähintään 20 kuutiota/ha levitysmäärä ja Ravinteiden ja orgaanistein aineiden kierrättämisen ehtona on vähintään 15 kuutiota/ha (ohjeet alan laskemiseen löytyvät täältä). Toi­men­pi­tee­seen ei tar­vit­se il­moit­taa alo­ja jo­kai­se­na si­tou­mus­vuo­nna. Näistä toimenpiteistä maksetaan korvausta enintään 60%:lle sitoumusalasta.

 

Lietelannan sijoittaminen peltoon tule tehdä sijoittamiseen soveltuvalla kalustolla. Levitykseen ilmoitettavaksi kelpaavat lanta- tai lannoitelajit löytyvät listalta. Lannan levityksen tulee tapahtua 1.4.-31.10 välisenä aikana, joskin poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa levitys voidaan toteuttaa myös marraskuussa. Mikäli tila vastaanottaa lantaa toiselta tilalta, tulee lannan vastaanottajan lähettää lantatoimenpiteestä erillisenä liitteenä joko luovutussopimus, maksukitti ja rahti- tai kuormakirja. Kyseisestä asiakirjasta tulee selvitä mistä ja miten paljon lantaa on hankittu. Kyseinen asiakirjaliite tulee palauttaa kuntaan viimeistään viimeisenä ilmoituksen jättöpäivänä. Ilmoitukseen voidaan käyttää myös lomaketta 465L.

 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätykseen lasketaan ainoastaan tilan ulkopuolelta tulevat orgaaniset ainekset. Aineksen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 20%. Syysilmoituksella tulee ilmoittaa myös lannan, lannoitteen tai muun kelpaavan materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

 

OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.