Ruokinnalla tehdään tulosta

20.11.2018

Ruokinnalla tehdään tulosta maitotilalla. Rehukustannus on suurin maidontuotannon muuttuva kuluerä. Hyvin suunnitelulla ja toteutetulla ruokinnalla on mahdollista säästää kuluissa ja saada paras mahdollinen maitotili. Väärällä säästämisellä jää maitotilistä osa saamatta ja turhista rehuista ei kannata maksaa. Vuoden alussa pitoisuuksien hinnoittelu muuttuu – onko tankkimaidon pitoisuudet mahdollisimman hyvät? Onko maitotili riittävä? Jääkö maitotilistä mahdollisimman paljon itselle?

Ruokinnan peruspalvelut täydentyvät täsmäpalveluilla

ProAgrian Ruokinnan ohjaus on seurantaa, suunnittelua ja onnistumisen havainnointia tilalla. Tulosten ja tilahavaintojen perusteella etsimme kehittämiskohteita, joihin puuttumalla päästää vielä parempiin tuloksiin. Ruokintaa-siantuntijamme ovat eläinravitsemuksen osaajia, joilla on ruokinnan osaaminen ja kokonaisuus hallinnassa.

Ruokinnan ohjaus -peruspalvelumme täydentyvät eri tilanteisiin sopivilla palveluilla;

 •  onko umpilehmien ruokinta kunnossa?
 •  vaivaako ketoosi poikineita?
 •  tiinehtyvätkö lehmät?
 •  poikivatko ensikot riittävän nuorina?
 • toimiiko seosrehuruokinta?
 • onko lypsyrobotin rehunjako kunnossa?
 • miten saan parempaa säilörehua?
 • onko vasikat virkeitä lehmän alkuja?                                            

Mitä ovat täsmäpalvelut:

 • keskitymme yhteen asian parantamiseen kerralla,  syvemmin ja tarkemmin: tilanne nyt, tavoitetila ja toimenpide-ehdotukset tavoitteeseen pääsemiseksi
 • Asiantuntija ja asiakas valmistautuvat aihepiiriin ennalta, mm. tutustumalla tilan tunnuslukuihin
 • tavoitteellinen tilakäynti, kesto 2-3 tuntia
 • Johtopäätelmät ja mittarit (KPI) tavoitteiden seurantaan

 

ProAgrian kotieläinasiantuntijalta saat

 • Ulkopuoliset silmät ja uusia näkökulmia
 • Syvällistä asiantuntemusta
 • Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja hyviä käytäntöjä
 • Hallinnan tunnetta – ”Tiedän, miten asiat ovat nyt ja miten toimia, jos jotain tapahtuu”
 • Ratkaisuja ongelmiin
 • Vertailutietoa, sparrausapua

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
 • Rahat riittämään!
  Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.