Panosta hyvään satotasoon, älä koneisiin

23.07.2018

Parhaan taloudellisen tuloksen viljelyssä antaa yleensä korkean ja hyvälaatuisen sadon tuottaminen. Viljelijän vaikutusmahdollisuudet tuottajahintaan ja tukitasoon ovat varsin rajalliset. Viljelysuunnittelun tueksi kannattaakin ottaa oman tilan tuotantokustannukset tarkastelun alle ylimääräisten kulujen löytämiseksi. Väärässä paikassa säästäminen voi kuitenkin viedä tuloksen yhä huonommaksi.

Viljanviljelyn kustannusrakenne

Kasvinviljelyn kustannukset jaetaan muuttuviin kustannuksiin, työkustannuksiin, kiinteisiin kone- ja rakennuskustannuksiin sekä pellon kustannuksiin. Muuttuvia kustannuksia, joita ovat muun muassa lannoitus ja kasvinsuojelu, on koko viljelyn kustannuksista noin kolmannes. Toiseksi suurin kustannuserä on pellon ja ojituksen kustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista on alueesta riippuen vähän vajaa kolmannes. Kiinteät kone- ja rakennuskulut muodostavat myös vajaan kolmanneksen osuuden kaikista kuluista. Viljanviljelyn kustannuksista pienin kuluerä on työkustannus, jossa huomioidaan viljelijän oman työn ja työntekijöiden kustannukset. Viljanviljelyn nettovoitto saadaan selville, kun tuotoista vähennetään kaikki kustannukset.

Panosta hyvä sadon tuottamiseen, älä ylikoneellistamiseen

Huonon tuottajahinnan aikanakin osa tiloista tekee nettovoittoa. Vuoden 2017 lohkotietopankin aineistojen mukaan paras neljännes saavutti ohran viljelyssä nettovoittoa 214 euroa/hehtaari. Keskimäärin ohran viljelyssä oli painuttu nettotappion puolelle 10 euroa/hehtaari. Parhaaseen tulokseen päässeitä tiloja yhdisti korkea satotaso. Ympäristökorvausjärjestelmää oli myös näillä tiloilla osattu hyödyntää monipuolisesti, jolloin tukitasokin oli keskimääräistä korkeampi.

Parhaan tuloksen saavuttaneilla tiloilla ei oltu säästetty tuotannon kannalta tärkeissä tuotantopanoksissa. Tilojen panostus hyvän sadon tuottamiseen näkyi sen sijaan jopa keskimääräistä korkeampina kasvinsuojelu- ja lannoituskuluina. Myös pellon ja ojituksen kustannukset olivat keskimääräistä korkeammat. Sen sijaan kiinteät kustannukset ja erityisesti konekustannukset olivat keskimääräistä selvästi matalammat. Hyvää taloudellista tulosta tekevillä tiloilla oli hyödynnetty yhteiskoneita sekä ylikoneellistamista oli muutenkin vältetty. Johtopäätöksinä voi päätellä, että ojitukseen ja pellon kunnostukseen panostaminen kannattaa pitkällä aikavälillä. Muuttuvissa kustannuksissa ei liioin kannata säästää. Oikealla lannoituksella ja kasvinsuojelulla voidaan satotasoa ja laatua parantaa ja siten taloudellista tulosta nostaa.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.