Onko tilan talous kunnossa?

08.10.2019

Kasvukauden jälkeen on hyvä tehdä yhteenvetoa kuluneesta kaudesta ja katsoa tulevaan. Mikä on tilan taloudellinen tilanne? Riittääkö kassa? Onko investointitarpeita? Entäs oma jaksaminen? Ennen kaikkea, tiedätkö missä mennään?

Erään määritelmän mukaan talous on hallinnassa, jos yrittäjä tietää reaaliaikaisesti yrityksensä taloudellisen tilanteen sekä ennusteen tuleville kuukausille ja seuraaville 2-5 vuodelle. Suunnitelmallisella talouden hallinnalla voidaan varmistaa, että kassasta pystytään maksamaan kaikki velvoitteet joka hetki. 

Työkaluja avuksi

Talouden hallintaan on tarjolla joukko oivallisia työkaluja. Lyhyen ajan kassan hallintaan budjetointi on hyvä työkalu. Kuukausibudjetin avulla pystytään hahmottamaan osapuilleen tilan tulot ja menot, jotka painottuvat tiettyihin ajankohtiin. Erittäin hyvä ajankohta budjetin laatimiselle onkin juuri syksyllä, kun suurin osa tuista maksetaan. Säännöllinen budjetointi ja kassan seuranta antavat varmuutta toimintaan ja helpottavat tulevaisuuden suunnittelua.

Kohti investointeja

Nykyinen ohjelmakausi lähestyy loppuaan, mutta pitkän aikavälin taloussuunnittelua ja strategiatyötä kannattaa tehdä siitä huolimatta. Investointien suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin nykytilanteen kartoittamisella. Erittäin tärkeää olisi myös laajemmassa mittakaavassa omien tavoitteiden mietintä, mikä helpottaa investointipäätöksen tekoa. Investointi sitoo investoinnista riippuen 5-25 vuodeksi ja harkitsematon investointi voi viedä kannattavuuden edellytykset pitkäksi aikaa. Investoinnin toteuttamisedellytyksiä kannattaa tarkastella eri näkökulmista ja tehdä riittävästi skenaariotarkastelua eri tuottajahinnoilla ja kustannustasoilla. Tämä helpottaa oikean investointiajankohdan löytämistä ja joskus paras päätös voi olla se, ettei investoida lainkaan. Joskus toimintaa saadaan tehostettua ja taloutta parannettua pienemmilläkin investoinneilla. Tuotanto-olosuhteilla on suuri merkitys paitsi eläinten hyvinvoinnille ja tuotostasoille myös yrittäjien työhyvinvoinnille.

Vuoden 2019 investointitukien viimeinen hakujakso päättyy 15.10. Tähän investointitukihakuun ehtii vielä hyvin jättämään hakemuksia.

Investointi tuottamaan

Investoinnin valmistuttua olisi tärkeä saada investointi tuottamaan nopeasti. Tässäkin vaiheessa kannattaa istua alas ja selvittää, onko kaikki mennyt kuten on suunniteltu. Kustannusarviot saattavat ylittyä, mikä aiheuttaa sen, että alun perin suunnitellut maksuohjelmat eivät pidä paikkaansa. Eläinmäärät eivät välttämättä nouse niin kuin on ajateltu, mikä heijastuu suoraan liikevaihtoon. Näihin asioihin tulee tarttua heti ja tehdä esimerkiksi muutokset maksuohjelmiin hyvissä ajoin, ennen kuin maksuvalmius kärsii ja toiminta vaikeutuu.

Hyödynnä Neuvo 2020 -raha

ProAgrian talousasiantuntijat auttavat eri tilanteessa olevia tiloja. Tuotannollisista ongelmista johtuvissa vaikeuksissa talousasiantuntijat sekä tuotantoasiantuntijat tekevät yhteistyötä tilan parhaaksi. Neuvo2020-rahaa voidaan käyttää niin budjetointiin, investointien suunnitteluun kuin investointien jälkeiseen seurantaan. Myös sukupolvenvaihdosten suunnittelua sekä yhtiöittämisen alkukartoituksia voidaan tehdä Nneuvo2020-rahalla.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.