Maatalouden kriisipaketti

24.11.2016

Maidontuottajien kriisituki on haettavissa 21.11.-9.12.2016. Maitotilat voivat hakea kriisitukea maidontuotannon väliaikaiseen vähentämiseen. Tuki on suunnattu tiloille, jotka tuottavat vähemmän maitoa tammi-toukokuussa 2017 kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016. Maidontuotannon poikkeuksellinen mukautustuki on osa EU:n kotieläintaloudelle suunnattua kriisipakettia.

Tukea haetaan MAVI:n lomakkeella nro. 467, joka löytyy osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Lomakkeella on ilmoitettava, kuinka paljon vähemmän maitoa aikoo tuottaa 1.1. – 31.5.2017 kuin tuotti 1.1.-31.5.2016. Lomake palautetaan kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään 9.12.2016.

Tukea maksetaan 30 senttiä tuottamatta jäänyttä maitolitraa kohti. Toteutuneen vähennyksen tulee olla vähintään 3 prosenttia ja tukea myönnetään enintään 30 prosentin vähennykselle. Tuen hakijan on toimitettava maitoa meijeriin vielä tammikuussa 2017. Tukea voi saada korkeintaan hakemuksen mukaisesta maitomäärästä, vaikka toteutunut vähennys olisi suurempi.

Tukeen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa enintään 50 miljoonan maitolitran vähentämiseen. Jos yhteenlaskettu vähentämismaitomäärä ylittää 50 miljoonaa litraa, otetaan käyttöön tukiyksikkökerroin, jolloin kaikkien tukikelpoisten litrojen määrää rajoitetaan samassa suhteessa. Lopullinen tukiyksikkökerroin vahvistetaan, kun toteutunut vähennysmäärä on tiedossa. Tuki maksetaan maidontuottajille syyskuun 2017 loppuun mennessä.

 

Maksuvaikeuksissa olevat maatilat voivat hakea valtiontakausta

ELY-keskuksesta voi hakea 1.12.2016 - 31.1.3017 valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta, Valtiontakaus haetaan lomakkeella 491, joka julkaistaan 1.12.2016 osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet. Lainalla voi esimerkiksi maksaa kalliita eläinluottoja tai maatalouskoneiden osamaksueriä. ELY-keskukset tekevät takauspäätökset helmi-maaliskuussa 2017.

Takauksen myöntämisen ehtona on, että tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa (alv. 0%). Lainaa voidaan myöntää 30 000 – 110 000 euroa. Enimmäismäärä voi olla enintään 30 prosenttia takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden maatalouden myyntitulojen ja tukien yhteenlasketusta keskiarvosta.  Valtiontakausta lainaan voi saada enintään 70 prosenttia ja enintään 77 000 euroa. Maatilalla on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan maataloustuotantoon.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on korkeintaan 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75% takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Maatilan maksukykylaskelma (lomake 490)
 • Kopiot maatilan omistajien viimeksi toimitetuista verotuspäätöksistä
 • Kopiot maatalouden veroilmoituksista (2-lomake) vuosilta 2014 ja 2015
 • Kopiot verolomakkeista, joilla on ilmoitettu elinkeinotulot verottajalle hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä kahtena vuotena (lomakkeet 5a tai 6b)
 • Velkaluettelo, jossa on mainittu myös lyhytaikaiset luotot
 • Selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan verotuksen mukaisista tuloista

Jos hakijana on yhteisö, tarvitaan lisäksi:

 • Tuloslaskelma ja tase kahdelta edeltävältä vuodelta
 • Kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt
 • Muun yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
 • Luettelo yhteisön omistajista ja omistusoikeudet

Hakemukseen tarvitaan pankin luottolupaus. Palautus ELY-keskukseen viimeistään 31.1.2017.

Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista on hyväksytty ja tullut voimaan 16.11.2016. Samalla voimaan tuli kahden lain muutos, joilla investointituen lainojen maksuhelpotusvuosien kokonaismäärää lisätään kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen.

 

Mikäli tarvitset apua hakemusten täytössä, ota yhteyttä ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoihin. Autamme mielellämme.

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
 • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
  Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.