Maakuntauudistuksen rahoituksessa otettava huomioon alueiden erilaisuus

10.10.2018

MAAKUNTAUUDISTUKSEN RAHOITUKSESSA OTETTAVA HUOMIOON ALUEIDEN ERILAISUUS

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallitus ja MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta ovat huolissaan maakuntauudistuksen rahoituksen riittävyydestä maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseen.  Rahoituksen laskentaperusteissa pitää ottaa huomioon alueelliset eroavaisuudet. Maataloushallinnon ja lomituksen rahoituksen laskennassa maatilojen määrän ja maatalouden suuren painoarvon aluetaloudessa on oltava kriteerinä rahoituksen tasossa.

 

Maakuntauudistuksen viimeisimmissä rahoituslaskelmissa muiden kuin sote-tehtävien rahoitukseen osoitetaan Etelä-Pohjanmaalla 12 miljoonaa euroa nykyistä vähemmän. Vaikka maakunnalla tulee olemaan päätösvalta yleiskatteellisen rahoituksen kohdentamisesta, rahoituksen tulee olla jossain suhteessa todellisiin lähtökohtiin nähden.  Rahoituslaskelmat perustuvat suurelta osin väkilukuun, eivätkä ne ota esimerkiksi elinkeinorakennetta riittävästi huomioon.

 

Suomen maakunnista Etelä-Pohjanmaalla on eniten maatiloja. Maaseutuhallinnon osalta väestömäärään perustuva laskennallinen jako johtaa siihen, että Etelä-Pohjanmaan rahallinen menetys on Suomen maakunnista kaikkein suurin. Etelä-Pohjanmaan kuntien maaseutuhallinnon menot ovat tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa euroa, ja maakuntien rahoituslaskelmissa Etelä-Pohjanmaalle olisi kohdentumassa ainoastaan noin 700 000 euroa, millä summalla palvelujen tuottaminen nykyisen tasoisina on mahdotonta.

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja MTK-Etelä-Pohjanmaa katsovat, että rahoituksen laskentaperusteet eivät ota riittävästi huomioon eri maakuntien palvelutarpeiden erilaisuutta. Vahvassa maatalous- ja elintarvikemaakunnassa häviäjien joukossa ovat maaseutuhallinnon lisäksi pelastustoimi. Etelä-Pohjanmaalla koko aluetalous on merkittävältä osin riippuvainen elintarvikeketjun menestyksestä, joten maatalouden lakisääteisiin palveluihin, kuten esimerkiksi viljelijätukiin liittyviin tehtäviin, tulee varata riittävä rahoitus.

 

Lisätietoja:

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

puheenjohtaja Maarit Noppa, p. 040 7276499

toimitusjohtaja Henri Honkala, p. 040 8277100

MTK-Etelä-Pohjanmaa

puheenjohtaja Johanna Kankaanpää, p. 040 7204322

toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi, p. 040 5200258

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.