Luomun kannattavuus hyvää, vaikka luomutukea ei saisikaan

12.02.2019

Uusia luomusitoumuksia ei tehdä tänä, eikä mahdollisesti kolmena seuraavanakaan vuonna. Syynä tähän on määrärahojen loppuminen. Nykyiset luomutilatkaan eivät saa uutta alaa luomutuen piiriin, mikäli ala ei ole jo sitoumuksella. Myöskään alle 5 hehtaarin aloja ei saa luomutuen piriin, kuten ennen. Tämä tarkoittaa luomukasvitilalle 160€/ha tuen menetystä ja luomukotieläintilalle 294€/ha. Luomun kysyntä ja markkinat kasvavat kuitenkin tasaisesti Suomessa ja ympäri Eurooppaa, joten on tärkeää, että pystymme vastamaamaan tähän kysyntään kotimaisilla tuotteilla, sekä lisäämään vientiä.

Vaikka tuet ovatkin merkittävä lisä tilan kassavirtaan, on luomun kannattavuus usein siltikin parempi, vaikka luomutukea ei saisikaan. Tähän on syynä muun muassa tuotteesta saatava parempi hinta ja paremmat markkinat. Alueellamme on paljon luomukotieläintiloja, jotka ovat valmiita maksamaan luomukelpoisesta sadosta kelpo hinnan. Monet kotieläintilat ovat myös valmiita tekemään yhteistyösopimuksia kasvitilojen kanssa. Yhteistyösopimuksella kotieläintila varmistaa riittävän rehumäärän karjalleen ja kasvitilalla on valmis osoite, minne toimittaa sato. Usein kotieläintila voi myös luovuttaa kasvitilalle karjanlantaa, mikä on mainio lisä kasvitilan lannoitukseen. Yhteistyötiloilla on myös usein yhteisiä koneita. Tämä mahdollistaa monesti tehokkaampien ja kehittyneempien koneiden hankinnan, kun kustannukset voidaan jakaa useamman tilan kesken.

Suurin kysyntä luomutuotteiden osalta kohdistuu luomukauraan. Elintarvikekelpoisesta luomukaurasta maksetaan hyvin ja sille on hyvin kysyntää. Luomukelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista vasta siirtymäkauden jälkeen, mikä on esimerkiksi viljoilla kaksi vuotta. Siirtymävaihevuodet kannattaakin hyödyntää esimerkiksi oman siemenen tuottamiseen. Toisena siirtymävaihevuonna on mahdollista tuottaa jo markkinakelpoista satoa luomukotieläintiloille.

Luomukotieläintila voi käyttää ruokinnassaan sv2 tuotteita tuotantoehtojen sallimissa rajoissa. Erityisesti herne ja muun muassa härkäpapu ovat kysyttyä tavaraa kotieläintiloilla. Myös luomuvihannesten kysyntä on kovassa kasvussa. Etelä-Pohjanmaalla on luomuvihannestuotannon osalta tyhjiö, eli uusille kasvattajille on kysyntää. Luomutuotannon kannattavuuden arvioiminen omalla tilalla ja laskelmien teettäminen on mahdollista Neuvo 2020 – palvelulla. Nyt kannattaakin ottaa yhteyttä meihin, niin mietitään yhdessä luomun mahdollisuuksia tilallasi.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.