Käy sopimustuotannon taloudellisia vaikutuksia kanssamme läpi

05.11.2020

Budjetointi, kassan seuranta sekä talouden suunnittelu ovat keinoja, joiden avulla sopimustuotannon tuomiin muutoksiin voidaan varautua. Sopimustuotannon taloudellisia vaikutuksia voi pohtia yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasiantuntijoiden kanssa. Neuvo 2020 -rahaa on vielä käytettävissä ja sitä voidaan hyödyntää niin budjetointiin kuin talouden seurantaan ja maksuvalmiuslaskelmien laatimiseen.

Tehokkuus paremmaksi

Maidontuotantoa säätelevä maitotilayrityskohtainen sopimusmäärä ja kolmiportaiseksi muuttunut hinnoittelu tuovat lisähaastetta maitotilayrittäjän toimintaan. Tuotantoa laajentamalla ja tuotostasoa nostamalla ei voi lisätä maitotilayrityksen tuottoja. Tällöin maidontuotannon tehokkuuden parantaminen, tuottavuuden lisääminen ja yksikkökustannusten alentaminen ovat keinoja, joiden avulla maitotilayrittäjä voi vastata muutokseen.

Suunnittelu tärkeää

Sopimustuotannon myötä maitotilayrityksen toiminnan ja tulevaisuuden suunnittelu korostuvat entisestään. Vaikka toiminnan laajentaminen ei tällä hetkellä ole vaihtoehto, maitotilayrittäjä voi silti jatkaa yritystoiminnan kehittämistä ja investoida esimerkiksi eläinten hyvinvointiin. Investointien tarpeellisuus ja kannattavuus täytyy kuitenkin miettiä tarkkaan. Maitotilayrittäjä voi vaikuttaa maitotilayrityksen talouteen myös eläinmäärän optimoinnilla sekä muuttuvien kustannusten alentamisella.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.