Dronekuvien avulla yksityiskohtaista tietoa pellon kasvukyvystä

12.05.2020

Peltojen kasvustokuvausta on viime vuosina hyödynnetty kasvavissa määrin. Lintuperspektiivistä tarkastelu antaa huomattavasti tarkempaa ja laadukkaampaa kuvaa kuin satelliittikuvat ja tarkkuus on jopa senttimetrien luokkaa. Kuvaus tuo esille seikkoja, joita viljelijä ei ole havainnut maasta käsin. Parhaiten kasvustokuvaus soveltuu isoille lohkoille.

Apua suunnitteluun

Kasvustokarttojen pohjalta voidaan räätälöidä paikkakohtainen typpilannoitus tai hyödyntää kuvamateriaalia esimerkiksi täsmäkasvinsuojelussa. Kun halutaan vaikuttaa sadon määrään ja laatuun, niin kasvustokarttojen käyttö yhdistettynä kasvustohavaintoihin tähän tarkoitukseen on hyvä vaihtoehto, kertoo kasvintuotannon asiantuntija Juho Kotala.    

Käyttö ei vaadi täsmälaitteistoja

Usein vastaan tulee, ettei täsmäkarttoja voida hyödyntää viljelyksessä, kun tarvittavaa täsmälaitteistoa ei löydy. Kuitenkin nykyisin pitkällä pääsee jo puhelimeen ladattavilla sovelluksilla, joihin saa taustakartaksi laaditun tehtävän. Ajonopeutta muuttamalla voidaan esimerkiksi vaikuttaa levitettävään määrään täsmentää Juho.

Hyötyä kasvustokäynnin yhteydessä

Lintuperspektiivistä tarkasteltuna voidaan tunnistaa kasvustoeroja lohkolla, mutta se mistä erot johtuvat, vaatii lähemmän tarkastelun. Heikommin kasvava alue voi johtua epäonnistuneesta kylvöstä, lannoituksesta, rikkakasveista, maaperästä, kasvitaudista tai ojituksen puutteista. Kuvauksen avulla voidaan tunnistaa ongelman laajuus ja sen perusteella lähteä selvittämään syytä, josta erot johtuvat. 

Kasvustokäynnit

Kasvustokäynneillä mietitään viljelijän kanssa yhdessä, miten esimerkiksi rehun tuotantokustannusta voisi pienentää määrästä ja laadusta tinkimättä. Kierroksella tarkastellaan kasvin ravinnepuutoksia, kasvilajikejakaumaan, rikkakasvien määrää ja tähän liittyvää kasvinsuojelua. Myös kasvuston perustamistekniikoihin paneudutaan, jotta kasvustosta saisi kerralla onnistuneen. Kasvustokäyntejä tehdään ilman kasvustokuvausta tai sen kanssa nurmi- sekä viljakasvustoihin. Käynti yleensä räätälöidään viljelijän tarpeiden mukaiseksi.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.