Saksalaisella kasvinviljelytilalla tehokkuus ratkaisee

23.01.2014
Isäntä ja yhtiön toimitusjohtaja Steffen Mogwitz (oikealla) kertoi tilan toiminnasta vanhan päärakennuksen portailla Mika Turusen toimiessa tulkkina. Kyseisellä paikalla on sijainnut rakennus vuodesta 1641.

Saksalaisella viljatilalla on panostettu tehokkuuteen monella tavalla. Viljelykasvit on tarkoin suunniteltu siten, että päällekkäisiä työhuippuja ei tule. Koneketjut ovat yksinkertaisia. Myös sadon markkinointi on tarkoin suunniteltu. Kaikissa työvaiheissa pätee se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoima Kasvi-hanke järjesti marraskuussa opintomatkan Saksaan. Yksi vierailukohteista oli osakeyhtiömuotoinen kasvinviljelytila Progranus Kg. Yhtiö muodostui aluksi kahden tilan yhteenliittymästä, myöhemmin siihen liittyi vielä kolme tilaa, joista yksi on sittemmin irrottautunut yhtiöstä. Yhtiömuotoiseen toimintaan päädyttiin, koska kustannuksia piti saada matalammiksi kannattavuuden parantamiseksi. Suuremmalla pinta-alalla toimittaessa yksikkökustannukset alentuvat.

Yhteensä yhtiön viljelyksessä on 1 050 ha peltoa. Yritys harjoittaa ainoastaan kasvinviljelyä. Viljelyssä on perunaa, syysrapsia, syysvehnää ja sokerijuurikasta. Pinta-alasta eniten on syysvehnää, noin 500 hehtaaria. Sokerijuurikasta on 260 ha, syysrapsia 150 ha ja perunaa 100 ha. Loput ovat kesannolla. Yrityksen viljelyksessä olevasta pellosta 60 % oli omaa ja 40 % vuokrapeltoa. Ala-Saksin alueella pellon hinta oli noussut paljon viime vuosina.  Tällä hetkellä se on jopa 50 000 €/ha, mikä kannustaa enemmän vuokraamiseen. Vuokrat olivat keskimäärin 550 €/ha, mutta maanvuokrahinnatkin olivat nousussa. Finanssikriisi on osaltaan aiheuttanut nousua pellon hintaan, sillä osakemarkkinoiden epävarmuuden vuoksi sijoittajat ovat yhä enenevässä määrin olleet kiinnostuneita ostamaan peltoa ja vuokraamaan sitä viljelijöille.

Yrityksen toimintaperiaate on selkeä. Toimitusjohtaja hoitaa kaikki yhtiön käytännön asiat, kuten esimerkiksi tuotantopanosten hankinnan ja sadon myynnin. Kolme muuta omistajaa toimivat yrityksessä vain hallituksessa. Toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle budjetit, tuotto-odotukset ja muut vastaavat asiat, jonka jälkeen näistä keskustellaan ja päädytään ratkaisuihin. Hyvinä vuosina hallitus kokoontuu vain noin kolmesti vuodessa, huonoina vuosina hieman useammin. Käytännössä kolme muuta tilanomistajaa eivät osallistu lainkaan yhtiön toimintaan. He ovatkin töissä muilla toimialoilla. Yritys työllistää kolme palkattua työntekijää sekä yhden harjoittelijan. Sesonkiaikoina töissä on lisäksi tilapäistyövoimaa.

Yritys omistaa kaikki tiloilla käytettävät koneet ja laitteet. Yrityksen toimintaperiaatteena on pitää kaikki yksinkertaisena. Tämä periaate näkyy myös kone- ja laitehankinnoissa. Esimerkiksi tilalla käytössä olevat traktorit ovat samanmerkkisiä ja varusteiltaan samanlaisia siksi, että työntekijöiden ei tarvitse opetella uusia ja erilaisia traktoreita, vaan he voivat aina aloittaa työskentelyn vapaana olevalla koneella. Tilan työt hoidetaankin pääosin omalla kalustolla. Urakoitsijoita käytetään ainoastaan sokerijuurikkaan korjuussa sekä lannan levityksessä.

Sadon markkinointi on yhtiössä tarkoin suunniteltu. Peruna yhtiössä viljellään sopimustuotantona McDonald’sille. Peruna-alan Mogwitz ennakoi kasvavan, sillä McDonald’sin perunatarve lisääntyy ja sopimustuotanto on ollut yhtiölle kannattavaa. Sokerijuurikkaat menevät läheiselle sokeritehtaalle. Vehnän ja rapsin myynnit on porrastettu hintariskin tasaamiseksi. Esimerkiksi vehnää yhtiöstä myydään noin 200 tonniakuukaudessa. Lisäksi ensikesän vehnäsadosta hinta oli jo kiinnitetty 500 tonnin erästä. Yhtiössä nähtiin sadon myynnin porrastaminen erittäin tärkeänä. Kyseistä markkinointistrategiaa noudattaen budjetointi on helpompaa ja markkinahintojen heilahteluilta pystytään suojautumaan, kun myynnit jakautuivat moneen erään.

Yhtiössä laskettiin kaikki asiat tarkoin. Esimerkiksi kuinka paljon konekustannukset olivat €/ha tai kuinka paljon kannattaa maksaa vuokraa pellosta. Suomessakin meidän tulisi entistä enemmän ottaa mallia tällaisesta ajattelutavasta. Kaikki päätökset investoinneissa ja tuotannossa tulisi perustua laskelmiin, ei mutu-tuntumaan. Tällöin tilan ja tuotannon kehittämistä voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.